V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudimo otroku bogastvo izkušenj in spodbujamo oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.