Predstavitev vrtca, informacije za starše, program dela, sporočanje odsotnosti z elektronsko pošto.