Javni vzgojno izobraževalni zavod, v katerem uresničujemo dnevni program za otroke v starosti od enega leta do vstopa v šolo.