Predstavitev dela in življenja v enotah vrtca Tezno. Informacije za starše.