Predstavitev vrtca in njegovih dopolnilnih dejavnosti: planinarjenje itd.