Vzgojno-izobraževalni zavod na podorčju Ljubljane-Bežigrad.