Javni vrtec z delovanjem v krajevnih skupnostih Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev in Šmartno v Rožni dolini. Imamo 18 oddelkov.