Na naši internetni strani vas želimo seznaniti z informacijami o ciljih predšolske vzgoje, o programih vrtca, vključevanju otrok v različne oblike dejavnosti in o drugih aktivnostih, ki bistveno vplivajo na kvaliteto življenja in dela v našem vrtcu.S skrbno načrtovanimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi in z vedrim in sproščenim vzdušjem želimo ustvariti vrtec, v katerem si bo vaš otrok ob igri z vrstniki razvijal svoje potenciale in se prijetno počutil.