Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev.