V občini Dravograd, z enotami v Robindvoru, Libeličah, Šentjanžu in Trbonjah.