Smo javni vrtec, v katerem pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke in želimo ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.