Proizvodnja in trženje vpenjalnih sistemov ter standardnih elementov (normalij).