Komentar o razpadu SFRJ. Krivda: Vloga Slovenije in drugih republik prejšnje države.