Slikar Vojko Kumer prihaja iz bližine Oplotnice, natančneje iz Malahorne. Je član likovnikov Slovenske Konjice že dolga leta…