Preglednica vojaškozgodovinskih dejavnosti v prostoru Alpe-Jadran, s povdarkom na ponazoritvah.