Eventi organizacije Visual Group in Club Java. Poglejte otvoritveni dogodek v letu 2009.