Informativni izračun višine otroškega dodatka po dohodkih prejetih v letu 2003.