Muzej si lahko ogledate s pomočjo (‘3D’) interaktivno povezanih prostorskih slik.