Holdinško in portfeljsko upravljanje, investicijsko svetovanje in trženje investicijskih kuponov vzajemnih skladov.