Opravljanje knjigovodskih in računovodskih storitev, svetovanje, prodaja programske opreme za vodenje knjigovodstva in posredovanje pri prodaji računalniške opreme.