Zračni posnetki, zračni helikopterski posnetki, panoramski posnetki in prostorski panoramski posnetki.