Video umetnost v slovenskem prostoru 1969– 1998. Pionirski dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt.