Svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja.