Smo zasebna veterinarska organizacij. Na podlagi koncesijske pogodbe izvajamo veterinarsko službo na območju 11 gorenjskih občin, kjer zagotavljamo tudi stalno dežurstvo.