Tečaji lončarstva in unikatne keramike, izdelki domače in umetnostne obrti.