Uporabnikom zagotavljamo najustreznejšo in sodobno podporo pri leasingu vozil, strojev, plovil in opreme.