Vaterm – gorilnik multiliquid za odpadno olje in alternativna goriva.