Gradnja objektov, ureditev parkirišč in okolja, tlakovanje, škarpe, ograje, zasaditve, zelenice…