Reja in prodaja quarter konj. Učimo western ujahovanje in jahanje. Delamo izključno po konju prijaznih metodah western konjarstva!