Razne slike iz “fešt” v Adlešičih ter podobne neumnosti.