Predstavitev varuha, izjave za javnost, govori, referati, članki, mednarodni odnosi, statistični podatki, letna poročila, publikacije, pravna podlaga za delovanje institucije, temeljni dokumenti, koristni naslovi -– slovenska in angleška verzija.