Javni socialni zavod v Ljubljani, ki na sedmih lokacijah nudi dnevno in celodnevno varstvo 236 uporabnikom, osebam z motnjo v duševnem razvoju.