VDC Tolmin je del sistema družbene skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.