Zagotavljanje storitev za odrasle osebe z zmanjšanimi intelektualnimi in fizičnimi sposobnostmi v skladu z njihovimi potrebami in željam.