Nazadnjaštvo? Jaz pravim: nepoznavanje! Internetno izobraževanje je v Sloveniji podcenjeno in zapostavljeno.