Gradbeni inženiring, priprava dokumentacije za gradbeno in uporabno dovoljenje, izvajanje nadzorov, gradbeno obrtniških del.