Študije o občini Ilirska Bistrica, osnovna šola, letne učne priprave, itd.