Z internetnimi stranmi se omogoča dodatno obveščanje lastnikov v zvezi z upravljanjem skupne kotlovnice.