Katedra za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo.