O »idejah v interakciji« – neodvisni produkcijski hiši radi razmišljamo kot o podaljšku vaše dejavnosti, zunanjih sodelavcih, ki jih pokličete, ko potrebujete video predstavitve.