O vsem in marsičem, najprej pa o slovenskih vojakih v Iraku.