Blog je namenjen komentiranju in spremljanju tako aktualnih, kot manj aktualnih razmer v slovenskem turizmu.