Predstavitev delovanja TD Vinska Gora ter samega kraja.