Nastalo je na pobudo krajanov vasi Škocjan, Matavun in Betanja, leta 1994.