Poglavitni cilj ustanovitve društva je pospeševanje razvoja turizma na Gori in povezovanje vseh nosilcev turistične dejavnosti.