Turistična zveza vključuje več turističnih društev iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter objavlja programe prireditev, ter ostale novice članov Zveze.