Kmetija je v celoti razglašena za kulturni spomenik in je kot takšna edinstvena.