Predstavitev TSP Tovarna sukancev in trakov d.d. Maribor.