Smo javni socialno varstveni zavod namenjen oskrbi in negi starejših oseb.