Posredujemo pri pridobivanju ugodnih kreditov v Sloveniji in tujini ter pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih strukturnih skladov.